רפורמת הפרגולות, הידועה גם בשם ״חוק הפרגולות״, נכנסה לתוקף בתחום הבנייה החל משנת 2014 והיא מהווה תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה. הרפורמה מהווה הרחבה של החוק הקיים ומציעה מספר הקלות משמעותיות לאלו המעוניינים בהקמת פרגולה בחצר ביתם. התיקון לחוק נועד להקל על תהליך קבלת היתרי בנייה עבור מבנים פרטיים ולעיתים אף מציע פטור מלא מההיתר.

מתי ניתן לקבל פטור מהיתר בניה?

על פי החוק לתכנון ובניה, פרגולה מוגדרת כמבנה ללא קירות עשוי חומרים קלים שתקרתו היא משטח הצללה. על המרווחים שבין החלקים האטומים במשטח ההצללה להתחלק באופן שווה ולהוות לפחות 40% משטח הגג הכולל (לא יותר מ-60% של חלקים אטומים).

הרפורמה העדכנית מעניקה את הפטור במקרים הבאים:

  • השטח המקורה מתחת לפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע/גג הפנוי לבנייה.
  • הפרגולה חייבת להיבנות בתוך קווי הבניין המותרים. קווי הבניין מגדירים את המרחק המינימלי הנדרש בין המבנה וגבולות המגרש (ניתן לקבל אותם מהועדה המקומית לתכנון ובניה).
    חריגה של עד 40% מקווי הבניין תחייב קבלת היתר בנייה. בכל מקרה אחר, בניית הפרגולה אסורה.
  • יש לפנות אל מנהל התכנון (משרד האוצר) בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה בצירוף אישור ממהנדס קונסטרוקציה. ניתן לבצע את הפנייה דרך טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.

באילו מקרים לא ניתן לקבל את הפטור?

במידה ואינכם עומדים בתנאים שהוזכרו עליכם לפעול לפי הנחיות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה על מנת לקבל היתר לבניית הפרגולה. קבלת ההיתר ניתנת בתהליך מהיר ונוח יחסית לנוהל שהיה קיים טרם התיקון לחוק.

חשוב לציין כי בניית פרגולה עם סכך מעליה (גם אם מדובר בסכך מחומרים קלים) דורשת התייחסות לתקנות בנייה אחרות ומצריכה פנייה נפרדת לרשות המקומית.

לא בטוחים כיצד לפעול? התייעצו עם אנשי מקצוע

חשוב ומומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך, על מנת לוודא כי הינכם פועלים בהתאם לתיקון בחוק התכנון והבנייה. אנו ממליצים לפנות לעורך דין מוסמך בתחומי הארנונה או תהליכי תכנון ובנייה.

כדאי שלא לבצע פעולות על דעת עצמכם: באחריות הלקוח לבדוק ולהתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים לפני הקמת הפרגולה, ולוודא את ההנחיות הרלוונטיות של הרשות המקומית, על מנת להימנע מקנסות כספיים מיותרים. כמו כן, חשוב לבדוק את התקנות והחוקים המתאימים בכל רשות מקומית.