החלפת סוללות בחיישן רוח somfy

החלפת סוללה בשלט somfy

ניקוי מסילות בסוכך מסך מקסי זיפ

שינוי עוצמה בחיישן רוח somfy